Leucorrhinia

Een compilatie van de vier inheemse witsnuitlibellensoorten van Nederland. Volgorde is Noordse witsnuitlibel, Venwitsnuitlibel, Gevlekte witsnuitlibel en Oostelijke witsnuitlibel.

Leuke dingen om te zien zijn een Noordse witsnuitlibel die een watersnuffel opeet, maar de vleugel niet lust. Drukke kopbewegingen van een Venwitsnuitlibel. De op mensen zittende Noordse en Venwitsnuitlibellen. Stukjes biotoop en ook zijn de huidjes van de soorten in beeld gebracht.