Coenagrion puella

De Azuurwaterjuffer komt voor bij stilstaande wateren, vaak bij vijvers maar soms bij beken in laagland. In Nederland een algemene soort.

In dit filmpje is o.a. predatie, paringswiel en groepseiafzet te zien.