Gomphus vulgatissimus

Vanaf de jaren 90 is deze soort sterk toegenomen in Nederland. Na 2000 heeft zich een verdere sterke uitbreiding plaatsgevonden in Overijssel en Limburg. De aanwezigheid van zuurstofrijk water is belangrijk voor deze soort, maar kan in uiteenlopende typen stromende wateren worden gevonden.

Hiernaast is een impressie in de vroegte aan de Overijsselse Vecht te zien.