Platycnemis pennipes

De Blauwe breedscheenjuffer is in Nederland vanaf de jaren 90 duidelijk toegenomen. De soort komt vooral voor in het oosten van Nederland.

De Blauwe breedscheenjuffer heeft een voorkeur voor stromend water met een rijke watervegetatie.

Het eiafzetten gaat meestal in groepen van de soortgenoten tegelijk.