Libellula fulva

De Bruine korenbout is een schaarse soort die de laatste jaren een duidelijke sterke toename heeft laten zien. Dit bleek uit de resultaten van het Landelijk Meetnet Libellen. De soort komt voor in schoon voedselrijk water met een uitgebreide water- en oevervegetatie.

Vanuit een vast punt wordt er veelal gejaagd.