Libellula fulva

De Bruine korenbout is een schaarse soort die de laatste jaren een duidelijke sterke toename heeft laten zien. Dit bleek uit de resultaten van het Landelijk Meetnet Libellen. De soort komt voor in schoon voedselrijk water met een uitgebreide water- en oevervegetatie.

Een aantal gedragingen van de soort is op de video te zien. Territorium gedrag en jagen vanuit een vastpunt. Tevens copula's, biotoop en tot slot het eiafzetten in stromend water. De dieren kiezen weliswaar een stuk water dat wat betreft stroming rustig is, maar de larven zullen vermoedelijk in dit water op kunnen groeien.