Bruine winterjuffer

Sympecma fusca
De Bruine winterjuffer is een soort die net als de Noordse winterjuffer in Nederland overwintert als imago. In principe kunnen ze dan ook het hele jaar worden waargenomen.