Sympetrum striolatum

Net als de Steenrode heidelibel, waarmee deze soort makkelijk is te verwarren, is dit een algemene libellensoort in Nederland. Echter de laatste jaren is de soort wel algemener geworden. In het noorden is de soort iets zeldzamer. De Bruinrode heidelibel behoort tot de soorten die nog het langst waargenomen kunnen worden. De soort kan daarom gemakkelijk nog in november worden waargenomen.

Hiernaast is eiafzet van de Bruinrode heidelibel te zien, wanneer ze weinig ruimte hebben. De diertjes vliegen bij het eiafzetten steeds hoger op, dan wanneer er meer ruimte is. De beelden zijn vertraagd. Op het laatst in het filmpje doet een kikker een poging om een libel te verschalken.