Donkere waterjuffer

Coenagrion armatum

De Donkere waterjuffer is in Nederland zeer zeldzaam en wordt maar op één plaats waargenomen, namelijk in De Weerribben. De soort werd pas in 1999 herontdekt.

De Nederlandse populatie is de meest westelijke populatie in Europa. De soort komt voor in laagveen in heldere vrij ondiepe wateren met lisdodde, riet en dergelijke.

Het filmpje hiernaast is opgenomen in 2005 in De Weerribben. Het vrouwtje gedraagt zich tijdens de eiafzet nogal klunzig en is niet in staat te vliegen. Daarna blijft ze laag in de vegetatie boven het water zitten.