Coenagrion armatum

De Donkere waterjuffer is in Nederland zeer zeldzaam en wordt maar op één plaats waargenomen, namelijk in De Weerribben. De soort werd pas in 1999 herontdekt.

De Nederlandse populatie is de meest westelijke populatie in Europa. De soort komt voor in laagveen in heldere vrij ondiepe wateren met lisdodde, riet en dergelijke.

Het filmpje hiernaast is opgenomen in 2010 in De Weerribben. Het was een vrij koele (15 graden) en winderige dag in mei. De populatie Donkere waterjuffer loopt in deze periode al terug en op de film is te zien hoe er steeds tandems worden gevormd. Op het eind nog een mannetje dat het loodje heeft gelegd en op het water dood ronddrijft.