Coenagrion armatum

De Donkere waterjuffer is in Nederland zeer zeldzaam en wordt maar op één plaats waargenomen, namelijk in De Weerribben. De soort werd pas in 1999 herontdekt.

De Nederlandse populatie is de meest westelijke populatie in Europa. De soort komt voor in laagveen in heldere vrij ondiepe wateren met lisdodde, riet en dergelijke.

Hiernaast een mannetje dat gefilmd is tijdens de NVL-SBB excursie op 15 mei 2010.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

copyright Arjen Drost