Nehallenia speciosa

In de Benelux is de soort verdwenen. Vroeger wel in Nederland waargenomen. De opname hiernaast is in Duitsland gemaakt. Door de verborgen levenswijze is de soort moeilijk te vinden. De Dwergjuffer leeft in matig voedselarm water met veel planten zoals Veenmos en Waterlelie. Dit laatste een combinatie die in Nederland maar weinig is te vinden.

Tijdens een excursie olv E. Gärtner zagen we verschillende Dwergjuffers waaronder dit paringswiel.