Ophiogomphus cecilia

De Gaffellibel is in 1995 voor Nederland herontdekt. Dit was langs de Geleenbeek. In 2000 werden exemplaren gezien langs de Roer. Sindsdien wordt de soort elk jaar aangetroffen. De Roer is een kleine, matig tot snelstromende rivier. De breedte van de rivier varieert tussen de 25 en 50 meter. De bodem bestaat uit een afwisseling van zand, grind en slib.

Het filmpje laat de locatie zien bij de inmiddels welbekende fietsersbrug bij Paarlo.