Leucorrhinia pectoralis

De Gevlekte witsnuitlibel heeft een serieuze beschermingsstatus in Europa. Nederland is een belangrijk land in Europa waar deze soort een bolwerk vormt. De soort wordt vooral in laagveengebieden waargenomen. Er lijkt een voorzichtige toename te zijn van de soort op de hogere zandgronden. Het is de vraag of de populaties bij vennen op de hogere zandgronden levensvatbaar zijn.

Op de video is territoriaal gedrag tussen de mannetjes te zien en ook een tandem bestaande uit mannetjes.