Orthetrum cancellatum
De Gewone oeverlibel is de meest algemene echte libel in Nederland. Bij stilstaande wateren is de soort aan te treffen. Deze libellensoort profiteert van het veranderende klimaat en is de laatste jaren in Nederland toegenomen. Op de video is een mannetje en vrouwtje te zien, een paringswiel en eiafzet.