Brachytron pratense
De Glassnijder is een kleine glazenmakersoort. De soort is in Nederland vrij algemeen en komt voor bij stilstaand of traag stromend water met veel oeverbegroeiing maar ook in het water. De hoogste dichtheden worden gehaald in de laagveenmoerassen zoals het vrouwtje in het begin van het filmpje. Verder is een paringswiel van de soort te zien in een agrarischgebied in Oost-Drenthe. De Glassnijder vliegt vooral in mei en juni, eerder dan de grotere glazenmakers die vooral in de nazomer vliegen.