Aeshna viridis

De Groene glazenmaker is zeldzaam in Nederland. Het is de eerste soort in Nederland waarvoor een landelijk soortbeschermingsplan is gemaakt. Ook is voor de soort een website gemaakt. In het landelijk meetnet laat de Groene glazenmaker een dalende trend noteren. De Groene glazenmaker is voor de voortplanting afhankelijk van Krabbenscheer. Deze plant is zeer gevoelig voor waterkwaliteitsveranderingen.

Belangrijk voor het voortbestaan van de soort is dat sloten in de Groene glazenmaker gebieden niet grootschalig geschoond worden.

Hiernaast een mannetje met trillende vleugels om op te warmen. Mooi zijn hierbij de bewegende rugschilden te zien.