Erythromma najas

Bij stilstaande wateren met drijvende vegetatie zoals Gele plomp en witte waterlelie zijn de plaatsen waar de Grote roodoogjuffer het meest wordt gezien. Deze juffersoort is in Nederland algemeen. De Grote roodoogjuffer lijkt sterk op de Kleine roodoogjuffer en kan daarmee makkelijk worden verward, aangezien beide soorten in dezelfde biotoop te vinden zijn.

Op het einde van het filmpje is te zien hoe een Vuurjuffermannetje verwoede pogingen doet om te paren met een mannetje Grote roodoogjuffer.