Somatochlora arctica

De Hoogveenglanslibel is één van de zeldzaamste Nederlandse libellen. Het is een voorzomersoort. Nederland kent momenteel 5 stabiel lijkende populaties, allen in het oosten en zuidoosten van het land gelegen. De soort plant zich voort in kleine veenputjes of veenslenkjes met zeer weinig zichtbaar water. De larven van de Hoogveenglanslibel houden zich op in het veenmos en dulden geen andere libellensoorten. Omdat ze langzame groeiers zijn kunnen ze slecht met andere libellensoorten concurreren.

Op de video is een redelijk vers exemplaar in het Wooldse Veen te zien.