Anax spec

Libellenlarven eten in principe alles wat onder water beweegt. Ze eten daardoor een groot aantal verschillende prooidieren, zoals dierlijk plankton, insectenlarven, wormpjes en kleine libellenlarven. Dit laatste is op de video hier te zien. De grote larve is een keizerlibel (Anax) en behoort tot de groottse libellensoorten van Nederland. Een volwassen (imago) exemplaar is hier te zien.

De larven van de 'echte libellen' bewegen zich bij het vluchten voort door vloeistof door hun achterlijf te pompen.