Sympetrum depressiusculum
De Kempense heidelibel is in Nederland een zeer zeldzame soort. Alleen in De Kempen (Noord-Brabant) en in Noord-Limburg plant de soort zich voort. Deze soort houdt van ondiepe, snel opwarmende moerassen en uitgebreide verlandingsvegetaties van plassen en vennen.