Erythromma viridulum

De Kleine roodoogjuffer is de laatste tien jaar enorm naar het noorden uitgebreid. De soort wordt zelfs op de Waddeneilanden waargenomen. De Kleine roodoogjuffer kan op veel verschillende biotopen worden waargenomen. De hoogste aantallen worden bereikt op vrij voedselrijke wateren met een rijke watervegetatie.

Hiernaast is een massale uitsluip van de soort te zien in een vrij grote voedselrijke plas. In deze plas waren veel watervogelsoorten aanwezig zoals Aalscholver en Reiger.