Erythromma viridulum
De Kleine roodoogjuffer is de laatste tien jaar enorm naar het noorden uitgebreid. De soort wordt zelfs op de Waddeneilanden waargenomen. De Kleine roodoogjuffer kan op veel verschillende biotopen worden waargenomen. De hoogste aantallen worden bereikt op vrij voedselrijke wateren met een rijke watervegetatie.