Onychogomphus forcipatus
De Kleine tanglibel is in Nederland zeer zeldzaam en is eigenlijk alleen bekend van de provincie Limburg. Langs de Grensmaas en Roer zijn de laatste jaren regelmatig waarnemingen gedaan van de soort. De Kleine tanglibel heeft een voorkeur voor snel stromende beken en bovenlopen van rivieren met kiezel en zandbodem. Soms ook bij meren.