Ceriagrion tenellum
De Koraaljuffer is een kleine juffersoort in Nederland vrij algemeen en dan met name op de zandgronden. Vooral voorkomend in hoogvenen en voedselarme vennen, maar soms ook bij kwelbeken en stromende wateren. Laatste jaren neemt de soort toe en wordt vaker gezien bij voedselrijker water en bij stromend water.