Lantaarntje

Ischnura elegans
Het Lantaarntje is de meest algemene waterjuffer in Nederland. In vrijwel elk water kan de soort zich voortplanten, zelfs in licht brak water. Ook wordt voortplanting waargenomen in zwak stromend water (zie video). In zure wateren wordt de soort nauwelijks aangetroffen.