Coenagrion lunulatum
De Maanwaterjuffer wordt al vrij vroeg in het seizoen waargenomen en heeft een relatieve korte vliegtijd. Hierdoor wordt de soort vaak tijdens inventarisaties gemist. In het oosten van Nederland wordt de soort het meest aangetroffen, toch duikt de soort in de duinen op en zelfs op de waddeneilanden. De Maanwaterjuffer kan dan ook goed zwerven. In Zuid-holland en Zeeland ontbreekt de soort vrijwel geheel.