Coenagrion mercuriale

De Mercuurwaterjuffer is in Nederland op 1 juni 2011 in Limburg bij Swalmen herontdekt. De laatste waarneming stamt uit 1953. De Mercuurwaterjuffer houdt van schone kalkrijke beekjes. De eitjes worden vooral in Kleine watereppe afgezet.

In het filmpje zijn onder andere een paringswiel, tandem en een biotoop in Duitsland bij Osnabrück te zien.