Coenagrion mercuriale

De Mercuurwaterjuffer is in Nederland op 1 juni 2011 in Limburg bij Swalmen herontdekt. De laatste waarneming stamt uit 1953. De Mercuurwaterjuffer houdt van schone kalkrijke beekjes. Een voorbeeld van een beek in Nordrhein-Westfalen is hiernaast te zien op de video.

Op het filmpje is voornamelijk voortplantingsactiviteit te zien. Eitjes worden afgezet op fonteinkruid. Begeleidende libellensoorten zijn Vuurjuffer, Azuurwaterjuffer, Blauwe breedscheenjuffer, Beekrombout en Weidebeekjuffer.