Aeshna subarctica

De Noordse glazenmaker is net als de Venglazenmaker te vinden bij bos-, heidevennen en veenputten. De soort plant zich alleen voort op veenmos zoals hier in het filmpje goed is te zien. De vrouwtjes vliegen laag over het veen zodat ze slecht door territoriale mannetjes worden opgemerkt. Wanneer het vrouwtje begint met het afzetten van eitjes, dan vliegt ze meestal naar verschillende geschikte plaatsen in het ven. In het begin van zo'n sessie wappert ze met de vleugels, om vervolgens heel stil eieren af te zetten, zodat ze niet opvalt.

Het verschil met de venglazenmaker is te zien op dit filmpje