Aeshna subarctica
De Noordse glazenmaker is net als de Venglazenmaker te vinden bij bos-, heidevennen en veenputten. De soort plant zich alleen voort op veenmos. De paring gaat vooraf aan het eiafzetten. Het paren gebeurd meestal op een boom zoals op het filmpje. Het vrouwtje wordt vaak vanuit de lucht door een mannetje gegrepen en daarna volgt de paring. Niet lang daarna gaat het vrouwtje alleen eieren afzetten.