Noordse winterjuffer

Sympecma paedisca

De Noordse winterjuffer overwintert als imago. Ze kunnen dan een leeftijd van ruim acht maanden bereiken. De soort is in Nederland zeldzaam.

In de laagveengebieden van Noord Overijssel, Friesland en Drenthe plant de Noordse winterjuffer voort. Overwintering vindt vooral plaats op de hogere zandgronden van Drenthe.