Sympecma paedisca

De Noordse winterjuffer overwint ert als imago. Ze kunnen dan een leeftijd van ruim acht maanden bereiken. De soort is in Nederland zeldzaam.

In de laagveengebieden van Noord Overijssel, Friesland en Drenthe plant de Noordse winterjuffer voort. De paring vindt op de oever of op het water plaats. Overwintering vindt vooral plaats op de hogere zandgronden van Drenthe.

Eiafzet vindt voornamelijk plaats in afgestorven drijvende bladeren en of stengels.