Sympecma paedisca

De Noordse winterjuffer overwintert als imago. Ze kunnen dan een leeftijd van ruim acht maanden bereiken. De dieren overwinteren op en in planten zoals bijvoorbeeld Pijpestro. Soms valt een winterjuffer door schapen of zeer harde windstoten uit een plant. Bij temperaturen onder nul is het diertje in staat om terug te kruipen. Dit kan soms wel enkele uren duren.

De soort is in Nederland zeldzaam. In de laagveengebieden van Noord Overijssel, Friesland en Drenthe plant de Noordse winterjuffer voort. Overwintering vindt vooral plaats op de hogere zandgronden van Drenthe.