Leucorrhinia rubicunda

De Noordse witsnuitlibel is één van de libellensoorten die het eerst in het seizoen verschijnt. Dat is meestal half april. Het is een soort die in hoge aantallen voorkomt in hoogvenen, maar ook soms in kleine wateren of laagveen en in de duinen. De Noordse witsnuitlibel is vrij algemeen in Nederland.

Deze Noordse witsnuitlibel houdt de omgeving sterk in de gaten zoals je aan de kopbewegingen kunt zien. Het omhoog gaan doen libellen vaak om naderend onheil in de vorm van een nieuwsgierig insect af te keren.