Leucorrhinia albifrons

De Oostelijke witsnuitlibel is in 2005 herontdekt in Zuidoost-Friesland. Het is tot nu toe de enige locatie waar de soort zich voortplant. In 1994 was de soort voor het laatst gezien in dezelfde omgeving in Friesland. De soort lijkt sterk op de Sierlijke witsnuitlibel. De Oostelijke witsnuitlibel heeft een voorkeur voor voedselarme tot iets meer voedselrijke vennen en bosplasjes.

Hiernaast is een aantal gedragingen te zien die horen bij het hebben van een territorium. Mannetjes doen uitvallen vanuit verschillende planten, zoals pitrus, waterbies en boomtakken. Opnamen zijn gemaakt op de Friese locatie.