Gomphus pulchellus

De Plasrombout is een soort van grote stilstaande wateren. Dit kunnen uiteenlopende biotopen zijn zoals oude beek- en riviermeanders, grindgaten, visvijvers en groeven.

De Plasrombout vangt redelijk grote insecten zoals hiernaast op de video is te zien.