Libella depressa

De Platbuik is een vroege algemene soort en komt voor bij pioniersituaties bij meertjes, vijvers en beekjes en leemkuilen. De soort kan goed zwerven.

Op het filmpje staan een jong vrouwtje en een jong mannetje (kort). Later worden ze donkerder en het mannetje krijgt een blauwe berijping op het achterlijf.