Coenagrion hastulatum

Het gaat met de Speerwaterjuffer over het algemeen genomen niet goed in Nederland. Op plekken verdwenen, echter ook weer nieuwe populaties gevonden. In het Landelijk meetnet laat de Speerwaterjuffer als één van de weinige soorten een sterke afname zien.

Hiernaast een mannetje dat door omhoog te klimmen bij een temperatuur van 14 graden Celsius een enigszins onhandig vluchtgedrag laat zien.