Sympetrum vulgatum

De Steenrode heidelibel is een zeer algemene libellensoort. Het biotoop bestaat uit allerlei stilstaande wateren met vooral veel ruige oevervegetatie.

Het eieren afzetten gebeurd vaak in groepen, omdat er in bepaalde wateren maar weinig geschikte stukjes zijn om eieren af te zetten. Ze prefereren vochtige stukjes mos of natte grond of zelfs natte betonnen randen om de eieren af te zetten. Hiernaast is een groepje te zien die er vrolijk op los vliegen om eieren af te zetten op zo'n klein stukje oever. Duidelijk is te zien dat er soms niet al te zachtzinnig met elkaar wordt omgegaan.