Lestes dryas
De Tangpantserjuffer verschijnt in Nederland iets eerder dan de sterk gelijkende Gewone pantserjuffer. De soort is iets forser dan de Gewone pantserjuffer. De Tangpantserjuffer komt voor bij voedselarme wateren en dan met name ondiepe wateren. Op de video zijn mannetjes en een vrouwtje te zien. Ook een scene waarbij een mannetje ruzie heeft met een Watersnuffel mannetje.