Lestes dryas
De Tangpantserjuffer verschijnt in Nederland iets eerder dan de sterk gelijkende Gewone pantserjuffer. De soort is iets forser dan de Gewone pantserjuffer. De Tangpantserjuffer komt voor bij voedselarme wateren en dan met name ondiepe wateren. Op de video zijn jonge exemplaren te zien. Verder detailopnames van uitgekleurde exemplaren, paringswiel en eiafzet.