Ischnura pumilio

De Tengere grasjuffer is vrij zeldzaam in Nederland en komt vooral voor bij ondiepe plassen, kwelplasjes, ondergelopen grasland en andere vaak door mensen verstoorde situaties. Deze soort is dan ook een pionier te noemen.

Op het filmpje is het biotoop te zien en een mannetje en vrouwtje in hun leefomgeving.