Ischnura pumilio

De Tengere grasjuffer is vrij zeldzaam in Nederland en komt vooral voor bij ondiepe plassen, kwelplasjes, ondergelopen grasland en andere vaak door mensen verstoorde situaties. Deze soort is dan ook een pionier te noemen.

Op het filmpje is een typisch biotoop te zien. Een nat gedeelte in een beekdal van de Drentse Aa. Jonge en oudere vrouwtjes en mannetjes. Jonge vrouwtjes zijn heel oranje gekleurd. Later worden ze groen. Tevens is een paringswiel te zien.