Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

De Variabele waterjuffer is in Nederland een algemene waterjuffer. Kan massaal voorkomen in laagveengebieden. De soort wordt minder vaak op de zandgronden waargenomen. Stilstaande wateren (soms zwak stromend) met rijke oeverbegroeiing.

De Variabele waterjuffer wordt vaak al vroeg in het seizoen gezien en is dan lastig te herkennen.