Coenagrion pulchellum

De Variabele waterjuffer is in Nederland een algemene waterjuffer. Kan massaal voorkomen in laagveengebieden. De soort wordt minder vaak op de zandgronden waargenomen. Stilstaande wateren (soms zwak stromend) met rijke oeverbegroeiing.

Tijdens het eiafzetten gaan mannetje en vrouwtje onderwater. Op het filmpje is mooi te zien hoe beide dieren geheel onderwater gaan en naar boven komen en vervolgens in tandem wegvliegen.