Coenagrion pulchellum

De Variabele waterjuffer is in Nederland een algemene waterjuffer. Kan massaal voorkomen in laagveengebieden. De soort wordt minder vaak op de zandgronden waargenomen. Stilstaande wateren (soms zwak stromend) met rijke oeverbegroeiing.

Op het filmpje is eerst een mannetje te zien, daarna een vrouwtje die haar prooi verorbert. Daarna nog het mannetje. Beide dieren worden gestoord door een kleiner insect.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

copyright Arjen Drost