Aeshna juncea

De Venglazenmaker komt in Nederland voornamelijk voor op de hogere zandgronden. De soort is op veel nieuwe plaatsen ontdekt.

Venglazenmakers worden vooral aangetroffen bij vennen, veenputjes en hoogveengebieden en bos- en heidegebieden. De Venglazenmaker is wat voortplanting veel minder gebonden aan veenmos dan de Noordse glazenmaker. Je ziet bij het eiafzetten een duidelijk verschil met de Noordse glazenmaker, waarbij de Venglazenmaker met het achterlijf duidelijk plantenstengels opzoekt. Een goed determinatiekenmerk tijdens het eiafzetten is de gele vlek achter op de ogen. Deze ontbreekt bij de Noordse glazenmaker.

De soort wordt waargenomen op voedselrijke vennen met pollen pitrus.

Terug naar Noordse glazenmaker.