Aeshna juncea

De Venglazenmaker komt in Nederland voornamelijk voor op de hogere zandgronden. De soort is op veel nieuwe plaatsen ontdekt.

Venglazenmakers worden vooral aangetroffen bij vennen, veenputjes en hoogveengebieden en bos- en heidegebieden. De Venglazenmaker is wat voortplanting veel minder gebonden aan veenmos dan de Noordse glazenmaker. De soort wordt dan ook waargenomen op voedselrijke vennen met pollen pitrus.