Aeshna juncea

De Venglazenmaker komt in Nederland voornamelijk voor op de hogere zandgronden. De soort is op veel nieuwe plaatsen ontdekt.

Venglazenmakers worden vooral aangetroffen bij vennen, veenputjes en hoogveengebieden en bos- en heidegebieden. De Venglazenmaker is wat voortplanting veel minder gebonden aan veenmos dan de Noordse glazenmaker. De soort wordt dan ook waargenomen op voedselrijke vennen met pollen pitrus.

Op de video is goed te zien hoe het vrouwtje met het achterlijf de juiste plaatsen zoekt aan stengels en bladeren om eitjes af te zetten.